Miasto Jordanów

PLATFORMA INFORMACYJNO-PŁATNICZA

JORDANÓW

Projekt współfinansowany z środków Unijnych

Informacje

Sprawdź informacje dotyczące twoich nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązania

W serwisie PLIP możesz sprawdzić i uregulować przez internet swoje zobowiązania wobec Miasta Jordanowa, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi. Wkrótce opłacisz także opłaty za użytkowanie wieczyste, mandaty Straży miejskiej i inne zobowiązania.

Komunikacja

Wkrótce dostępny będzie też mechanizm komunikacji z urzędnikiem obsługującym Twoje sprawy.

Co to jest PLIP?


PLIP – to platforma prezentująca informacje o należnościach podatkowych mieszkańców, umożliwiająca w łatwy i szybki sposób uregulowanie należności przy zachowaniu pełnej kontroli nad terminami płatności oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. PLIP przeznaczony jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem PESEL oraz dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika.

Jak zacząć?


Logowanie do Platformy informacyjno-płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy Profilu Zaufanego. Po wybraniu na stronie startowej PLIP przycisku „Zaloguj” następuje przekierowanie do strony logowania Profilem Zaufanym, gdzie użytkownik wprowadza swój login i hasło, a następnie potwierdza operację przyciskiem „Zaloguj mnie”. Wtedy następuje powrotne przekierowanie do portalu PLIP, gdzie użytkownik posiada już możliwość przeglądania informacji o zobowiązaniach oraz uregulowania wybranych należności w kontekście podmiotu zalogowanego Profilem Zaufanym.

 • 1. Załóż konto

  Należy założyć konto na platformie ePUAP2 przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/ wps/portal/rejestracja-konta. Sprawdź informacje dotyczące twoich nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.

 • 2. Potwierdź profil

  Po zalogowaniu na założone konto należy potwierdzić Profil Zaufany przy pomocy bankowości elektronicznej (logując się do swojego banku) lub wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek o założenie profilu zaufanego (procedura dostępna pod adresem: http://epuap.gov.pl/ wps/portal/E2_ZalozProfil).

 • 3. Potwierdź dane

  W przypadku potwierdzania Profilu Zaufanego poprzez złożenie elektronicznego wniosku należy po jego elektronicznym złożeniu udać się z dowodem tożsamości do placówki umożliwiającej potwierdzenie danych identyfikacyjnych (np. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy; lista pozostałych placówek, w których można potwierdzić Profil Zaufany, dostępna jest na stronie ePUAP dla zalogowanych użytkowników).

 • 4. Zaloguj się

  Po potwierdzeniu Profilu Zaufanego można przystąpić do logowania do portalu PLIP.